Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Mae 2020 wedi rhoi ymdeimlad newydd o werthfawrogiad i ni i gyd am lawer o bethau. Gyda'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd rownd y gornel, mae'r holl staff yn Pretty Shiny Gifts yn wirioneddol werthfawrogi cwsmer fel chi. Diolch yn ddiffuant am eich cefnogaeth barhaus yn y 2020 arbennig hwn. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i wasanaethu ein cwsmeriaid hyd eithaf ein gallu trwy ddarparu cynhyrchion o ansawdd uchel. Efallai bod y tymor gwyliau hwn yn wahanol ond rydyn ni am ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd i chi a'ch teulu sy'n llawn iechyd, pob lwc a ffyniant.

Christmas Greeting Card

Amser post: Rhag-18-2020