Mae Lanyards yn un o'n prif gasgliadau, mae'n dod yn eitem eithaf poblogaidd i'n cleient ddewis cyflwyno ei frandio, ei logo yn ystod y gynhadledd, clybiau, gweithgareddau awyr agored.   Gellid darparu iardiau mewn amrywiol ddefnyddiau fel polyester, trosglwyddo gwres, gwehyddu, neilon ac ati. Ac eithrio'r llinynnau gwddf cyffredin, gallai gyflenwi'r defnydd arbennig o lanyards fel llinynnau gwddf LED, llinynnau gwddf adlewyrchol, llinynnau gwddf deiliad potel, strapiau camera ac ati. ymlaen. Mae gwahanol ddefnyddiau, ategolion yn rhoi swyddogaeth wahanol i'r llinynnau gwddf. Ni waeth pa achlysuron yr hoffech eu defnyddio, gallai ddod o hyd i'r llinynnau gwddf addas.   Gallai ein tîm gwerthu ddarparu'r awgrymiadau proffesiynol yn unol â'ch cais.